Freelance Digital Marketing Consultant

Met mijn expertise en jouw ambitie komen we verder.

Jermaya heeft een simpele missie: bedrijven helpen nieuwe klanten aan te trekken en/of hun omzet te verhogen. Een persoonlijke sfeer, korte lijnen en snel schakelen is wat je van mij kunt verwachten.

Met mijn expertise en jouw ambitie komen we verder.

Jermaya heeft een simpele missie: bedrijven helpen nieuwe klanten aan te trekken en/of hun omzet te verhogen. Een persoonlijke sfeer, korte lijnen en snel schakelen is wat je van mij kunt verwachten.

Wat gebeurt er als je het attributiemodel wijzigt in Google Ads?

Wees goed voorbereid op wat er verandert wanneer je een ander toeschrijvingsmodel kiest in Google Ads, en hoe overschakelen, optimalisaties en prestaties kan beïnvloeden.

Want wanneer je dit artikel aan het lezen bent, ben je waarschijnlijk bezig om te overwegen of je het attributiemodel binnen Google Ads gaat wijzigen. Als je niet weet wat er gaat gebeuren als je een attributiemodel wijzigt, lees dan dit artikel.

Dit is wat je namelijk moet weten over het bewerken van toeschrijvingsmodellen van Google Ads, zodat je volledig voorbereid bent om verwachtingen te scheppen, misverstanden uit de wereld te helpen en het meeste uit jouw campagnebudget te halen.

Het wijzigen van modellen heeft geen invloed op het aantal conversies dat in Google Ads wordt geregistreerd. In tegenstelling tot een veelgehoord misverstand, is er geen Google Ads-toeschrijvingsmodel dat meer of minder conversies aan Google Ads toewijst dan een ander model.

Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken dat het overschakelen van attributiemodel je conversies in Google Ads verhoogd of verlaagd, doordat een ander kanaal de conversies toegeëigend heeft.

Je hebt te maken met dezelfde aantallen en je verandert alleen de toeschrijving waarop krediet wordt toegewezen aan factoren, zoals zoekwoorden of campagnes. Met andere woorden, je verandert de grootte van de taart niet, je snijdt hem gewoon anders. 

Als je jouw toeschrijvingsmodel wijzigt voor Google Ads, heeft dit ook geen invloed op de manier waarop Google Analytics over dezelfde gegevens rapporteert. Zelfs als je Analytics conversiedata importeert.

Google is hier vrij duidelijk over:

“Google Ads voert andere berekeningen van die data uit dan Analytics, dus je ziet enkele verschillen in berekende waarden tussen de twee producten, zelfs als de onderliggende data hetzelfde zijn.”

Beschouw Google Ads als een op zichzelf staand algoritme. Attributie heeft betrekking op hoe krediet wordt toegewezen binnen het algoritme, niet hoeveel conversies worden toegeschreven aan het platform.

Want elke conversieactie heeft zijn eigen attributiemodel. Het attributiemodel wordt ingesteld op het niveau van conversieacties. Het wordt niet gecontroleerd op campagne- of accountniveau. Dit betekent dat als je meerdere conversieacties bijhoudt, je voor elk een ander toeschrijvingsmodel kunt instellen.

Om van model te wisselen, klik je op Tools & instellingen > Meting > Conversies. Klik vervolgens op de naam van de conversieactie.

atributiemodel google ads

Als de bron van de conversieactie niet jouw website of Google Analytics is, kun je een toeschrijvingsmodel niet bewerken. Je ziet een melding ‘Kan niet worden bewerkt’.

Als jouw conversieactie bewerkt kan worden, klik je op Instellingen bewerken en zie je al jouw beschikbare opties voor toeschrijvingsmodellen.

Het enige dat je hoeft te doen, is het model selecteren en op ‘Gereed’ klikken.

Dit is het. Je hoeft geen nieuwe trackingpixels te maken, data opnieuw te importeren of andere wijzigingen aan te brengen om een nieuwe toeschrijvingsmodel te kiezen.

Attributie- en modelvergelijkingsrapporten kunnen jouw beslissingen beïnvloeden. Benieuwd hoe jouw campagnes presteren als je een ander attributiemodel selecteert?

Je hoeft geen dubbele conversieacties te maken en deze A/B-testen in campagne-experimenten. In plaats daarvan kun je eenvoudig de toeschrijvingsrapporten van Google Ads gebruiken om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen zonder de campagnes te wijzigen.

Laten we eens kijken naar de paden.

padanalyse google ads

Je hoeft de attributiemodellen echter niet te wijzigen om die gegevens te krijgen. Ga naar Tools & instellingen > Meting > Attributie > Modelvergelijking. Je kunt verschillende attributiemodellen selecteren om te zien hoe verschillende campagnes krediet krijgen bij een attributiemodel.

modelvergelijking google ads

Beneden kun je uit een vervolgkeuzelijst kiezen welke conversieacties je in jouw analyse wilt opnemen. Je kunt ook kiezen welke dimensies je wilt analyseren, inclusief zoekwoorden, advertentiegroepen en apparaten.

conversieacties modelvergelijking

Op dit moment is de toeschrijving alleen mogelijk voor de campagnes in het Zoeknetwerk.

Je ziet geen display- of videocampagnes in een Attributiemodelvergelijkingsrapport of op de pagina ‘Ondersteunde conversies’, ongeacht het model dat je selecteert.

Hoewel dit op geen enkele manier een omnichannel of complete multitouch attributieoplossing is, geeft het wel inzichten waartoe we nog nooit eerder toegang hebben gehad in de Google Ads-interface.

Je verliest (of wijzigt) geen historische data wanneer je overschakelt. De wijziging heeft alleen invloed op hoe conversies in de toekomst worden geteld. 

Merk op dat het vorige last-click-model conversies in hele getallen rapporteerde, terwijl het nieuwe model decimalen kunt hebben.

Dit brengt ons bij de volgende overweging van veranderende attributiemodellen.

Als je kiest voor een first-click-model of een last-click-model gebruikt, gaat 100% van het conversiekrediet naar één advertentie-interactie. Voor alle andere modellen kan de waardering voor een enkele conversie worden gedeeld over meerdere advertentie-interacties, wat betekent dat we niet langer te maken hebben met hele getallen.

In accounts met gedeelde conversiekrediettoewijzing worden de totale conversietellingen van alle tijden nog steeds gerapporteerd met decimalen.

Google Ads gebruikt dezelfde onderliggende conversiedata, ongeacht het attributiemodel dat je gebruikt. Een attributiemodel is precies dat – een model. Het biedt u een consistent framework voor het toewijzen van conversiekrediet en het optimaliseren van jouw account.

Dit heeft op zijn beurt invloed op statistieken (zoals kosten per conversie en rendement op advertentie-uitgaven), wat van invloed is op de beslissingen die je neemt over biedingen en budget.

Slimme biedstrategieën worden automatisch aangepast aan een nieuwe attributiemodel. Slimme biedstrategieën omvatten automatische biedingstypen zoals:

  1. Doel-CPA en doel-ROAS.
  2. Maximaliseer conversies en maximaliseer de conversiewaarde.
  3. Verbeterde CPC .

Deze biedstrategieën optimaliseren biedingen op basis van een attributiemodel.

Houd er rekening mee dat het wijzigen van een attributiemodel de slimme biedstrategie kan terugbrengen in een ‘leerperiode’ van een week (of langer), waarin je mogelijk slechtere prestaties en onterecht hoge CPC’s ziet. Dit is een reden om niet vaak of roekeloos van model te veranderen.

Als je handmatig bieden gebruikt, moet je bodaanpassingen aanbrengen op basis van de bijgewerkte data. Wanneer toegewezen conversiekrediet verandert, veranderen prestatiegegevens. Je wilt uw doelen aanpassen aan de nieuwe waarde van jouw attributiemodel.

Maar hoe weet u welke doelen u moet gebruiken?

Nadat je jouw toeschrijvingsmodel in Google Ads hebt gewijzigd, kun je extra kolommen aan jouw gegevenstabel toevoegen om te zien hoe prestaties uit het verleden eruit zouden zien met het huidige model dat is toegepast:

toeschrijving google ads

Met de nieuwe waarden onder de kolommen ‘huidig model’ kun je betere doelen stellen, zodat je niet te veel of te weinig biedt.

Is non-last-clickmodel beter te optimaliseren?

Een van de grootste attributievragen is of we het laatste-klik-model willen blijven gebruiken. Het risico van het gebruik van het laatste-klik-model is dat het eerdere zoekopdrachten en advertentie-interacties minder waarde geeft dan zou moeten.

Als je handmatige biedstrategieën gebruikt, hecht je waarschijnlijk een hogere waarde aan de zoekwoorden die de conversie hebben gesloten dan de niet-converterende zoekwoorden die hebben geleid tot een eerste bezoek. Het verlagen van biedingen of het onderbreken van die zoekwoorden bovenaan de trechter, kan in de loop van de tijd leiden tot een lager conversievolume.

Een laatste opmerking over attributiemodellen

Hopelijk wordt het al duidelijk uit dit artikel, maar ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om te begrijpen dat een “model” geen forensisch meetinstrument is. 

Klantreizen zijn niet lineair en vinden niet plaats via één kanaal. Zelfs in het beperkte bereik van zoekopdrachten die op Google worden uitgevoerd, kan een attributiemodel slechts een klein deel van het volledige verhaal begrijpen.

Met mijn expertise en jouw ambitie komen we verder.

Jermaya heeft een simpele missie: bedrijven helpen nieuwe klanten aan te trekken en/of hun omzet te verhogen. Een persoonlijke sfeer, korte lijnen en snel schakelen is wat je van mij kunt verwachten.

Met mijn expertise en jouw ambitie komen we verder.

Jermaya heeft een simpele missie: bedrijven helpen nieuwe klanten aan te trekken en/of hun omzet te verhogen. Een persoonlijke sfeer, korte lijnen en snel schakelen is wat je van mij kunt verwachten.

Met mijn expertise en jouw ambitie komen we verder.

Jermaya heeft een simpele missie: bedrijven helpen nieuwe klanten aan te trekken en/of hun omzet te verhogen. Een persoonlijke sfeer, korte lijnen en snel schakelen is wat je van mij kunt verwachten.

Stuur mij een bericht