Adverteren op Beslist

Met 9+ ervaring aan bureauzijde als klantzijde.

Op beslist.nl shoppen dagelijks meer dan een half miljoen consumenten in het assortiment van de ruim 10.000 aangesloten webshops.

Beslist.nl werkt op basis van een veilingmodel. Door het grote productassortiment is het noodzakelijk om te adverteren met geoptimaliseerde productinformatie die moet voldoen aan het beleid van Beslist.nl.

Biedingen per categorie. Daarbij wordt dit inzichtelijk uitgevoerd door middel van en conversieratio’s en marges per categorie. Continue optimaliseren van de feed op basis van de producten die goede kosten/omzet realiseren.

Met mijn expertise en jouw ambitie komen we verder.

Jermaya heeft een simpele missie: bedrijven helpen nieuwe klanten aan te trekken en/of hun omzet te verhogen. Een persoonlijke sfeer, korte lijnen en snel schakelen is wat je van mij kunt verwachten.

Met mijn expertise en jouw ambitie komen we verder.

Jermaya heeft een simpele missie: bedrijven helpen nieuwe klanten aan te trekken en/of hun omzet te verhogen. Een persoonlijke sfeer, korte lijnen en snel schakelen is wat je van mij kunt verwachten.

Beslist.nl adverteren

Meer verkopen op Beslist.nl

  • Voor een positieve kosten-waarden verhouding is de kwaliteit van de productfeed belangrijk. De kwaliteitsstandaarden nalopen is dan ook noodzakelijk.
  • Conversiepercentage van jouw eigen website. 
  • Inzicht leveren in het resultaat per product en productcategorie.
  • Op voorhand sturen op de vastgestelde KPI’s: ACoS, ROAS, orderwaarde en brutowinst. Ook op basis van CPS-model of CPC-model.
google ads specialist

Vergoedingen Beslist.nl

De vergoeding die je krijgt is dan ook afhankelijk van de kwaliteit bezoekers die je doorstuurt. Het dashboard van Beslist.nl is daarnaast gebruiksvriendelijk en het is mogelijk om per categorie biedingen in te stellen.

hulp google ads

Veilingmodel Beslist.nl

Zij werken op basis van een veilingmodel. Als je goed scoort krijg je meer omzet en dat is ook goed voor Beslist. Dat kun je beïnvloeden. Er zijn een aantal factoren die het volume en de kosten en de baten bepalen.

online marketing expert

CPS-model Beslist.nl

Beslist heeft ook een prijsmodel op basis van kosten-per-sale. Een percentage van jouw omzet dus. Je hebt geen kosten als er geen betaalde orders zijn.

Begonnen met veel praktijkervaring bij award-winning agencies. Nu al 5 jaar ook aan de slag als Freelance Digital Marketing Consultant.

Met meer dan 9 jaar ervaring in Google Ads heb ik over de 100 accounts mogen helpen. Van grote A-merken tot MKB. Budgetten met 6 nullen als kleinere budgetten.

Google Tag Manager, Google Analytics, Event Tracking, GA4 en dashboarding en rapportage. Alle data inzichtelijk maken.

Smart shopping, reguliere shopping campagnes. Je Google shopping campagnes winstgevend maken. Dat is mijn doel.

Ik help merken verkopen op marketplaces zoals Zalando, Bol.com en Amazon. En nog veel meer. Vraag naar de mogelijkheden.

Als Partner bij bol.com heb ik meerdere webshops geholpen in de set-up van Bol.com. Niet alleen het opzetten, maar ook veel groei laten zien, in omzet en aantal transacties.

Als Partner bij Amazon heb ik meerdere webshops geholpen in de set-up van Amazon. Niet alleen het opzetten, maar ook veel groei laten zien, in omzet en aantal transacties.

Veel groter bereik en extra conversies genereren op basis van een Cost-Per-Sale-Model. Ik heb veel ervaring in Daisycon, Tradetracker en Awin.

Opdrachtgevers beoordelen mij met een:

5/5

Meerdere Case Studies