Product ID’s analyse Google Shopping en Performance Max

November 22, 2023
Google Ads scripts

Dit script gebruik ik al maanden voor een aantal klanten met een groot assortiment. Het Google Ads script verzamelt diverse data voor items in shopping- of PMax-campagnes. Voor elk afzonderlijk item worden de volgende gegevens verzameld:

Dit script gebruik ik al maanden voor een aantal klanten met een groot assortiment. Het Google Ads script verzamelt diverse data voor items in shopping- of PMax-campagnes. Voor elk afzonderlijk item worden de volgende gegevens verzameld:

 • ROAS.
 • Spend.
 • Conversiepercentage.
 • Conversiewaarde.
 • Conversies.
 • Gemiddelde bestelwaarde (AOV).
 • Prijs.
 • Prijs - AOV (verschil tussen de prijs van het artikel en de gemiddelde bestelwaarde).


Deze statistieken worden verzameld voor verschillende tijdsperioden: 24 maanden, 12 maanden, 60 dagen, 14 dagen en 7 dagen. Het script verwerkt een API-limiet van 250 items door de gegevens in porties te verwerken. Dit betekent dat het de statistieken voor een subset van items per keer ophaalt, rekening houdend met de API-limietbeperkingen.   

Het script is eenvoudig in te stellen.   
 

Download het script en voeg deze toe in Google Ads

 

function main() {
const settings_url="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGy4zD3tfGKRbJEhi-2SDzyqCb6pifK_TRGZ2By_bYk/copy" 
const ss=SpreadsheetApp.openByUrl(settings_url)
const sh=ss.getSheetByName("Settings")
const arrSh=sh.getDataRange().getValues() 
arrSh.shift()
for (const row of arrSh){
const customerId=row[0]
if (customerId=="") continue
Logger.log(`Starting working with customer id - ${customerId}`)
 
try{ 
accountIterator=AdsManagerApp.accounts().withIds([customerId]).get()}
catch (e) {
Logger.log(`Didn't find client account ${customerId}`)
continue; 
} 
if(accountIterator.totalNumEntities()==0) {
Logger.log(`Didn't find client account ${customerId}`)
continue; 
}
AdsManagerApp.select(accountIterator.next())

let sheet = ss.getSheetByName(row[0])
if (sheet==null) {
 const sheetTemplate=ss.getSheetByName("Template")
 sheet=sheetTemplate.copyTo(ss);
 sheet.setName(row[0])
 sheet.showSheet()
}

sub_main(sheet,row[1]) 
}
}

function sub_main(sh, merchant) {
 const arrSh=sh.getDataRange().getValues()

 arrSh.splice(0, 3);
 let ids=[]
 arrSh.map(item=>ids.push(`"${item[1]}"`))
 //Logger.log(ids) 

 let month24=get_stats(730,ids);
 let month12=get_stats(365,ids);
 let days60=get_stats(60,ids);
 let days14=get_stats(14,ids);
 let days7=get_stats(7,ids);
 let update=[]
 
 let products=get_products(merchant)
if (ids.length>0){ 
for(let i=0; i<arrSh.length;i++){
 if (arrSh[i][1]=="")break
 const value=products.get(`${arrSh[i][1]}`) 
 const price=value!=null?value.price:0
 const itemMonth24=month24.has(`${arrSh[i][1]}`)?month24.get(`${arrSh[i][1]}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 const itemMonth12=month12.has(`${arrSh[i][1]}`)?month12.get(`${arrSh[i][1]}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 const itemDays60=days60.has(`${arrSh[i][1]}`)?days60.get(`${arrSh[i][1]}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 const itemDays14=days14.has(`${arrSh[i][1]}`)?days14.get(`${arrSh[i][1]}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 const itemDays7=days7.has(`${arrSh[i][1]}`)?days7.get(`${arrSh[i][1]}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 update.push([itemMonth24.roas,itemMonth12.roas,itemDays60.roas,itemDays14.roas,itemDays7.roas,
       itemMonth24.spend,itemMonth12.spend,itemDays60.spend,itemDays14.spend,itemDays7.spend,
       itemMonth24.cvr,itemMonth12.cvr,itemDays60.cvr,itemDays14.cvr,itemDays7.cvr,
       itemMonth24.revenue,itemMonth12.revenue,itemDays60.revenue,itemDays14.revenue,itemDays7.revenue,
       itemMonth24.conversions,itemMonth12.conversions,itemDays60.conversions,itemDays14.conversions,itemDays7.conversions,
       itemMonth24.aov,itemMonth12.aov,itemDays60.aov,itemDays14.aov,itemDays7.aov,
       itemMonth24.cpa,itemMonth12.cpa,itemDays60.cpa,itemDays14.cpa,itemDays7.cpa,
       price-parseFloat(itemMonth24.aov),price-parseFloat(itemMonth12.aov),price-parseFloat(itemDays60.aov),price-parseFloat(itemDays14.aov),price-parseFloat(itemDays7.aov)
       ])
}
 sh.getRange(4,4,update.length,update[0].length).setValues(update)
 return
}
 //Logger.log('Here')
let rows=[] 
for (const [key, value] of products.entries()) {
 const price=value.price
 const title=value.title
 const itemMonth24=month24.has(`${key}`)?month24.get(`${key}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 const itemMonth12=month12.has(`${key}`)?month12.get(`${key}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 const itemDays60=days60.has(`${key}`)?days60.get(`${key}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 const itemDays14=days14.has(`${key}`)?days14.get(`${key}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 const itemDays7=days7.has(`${key}`)?days7.get(`${key}`):{roas:0, spend:0, cvr:0, revenue:0, conversions:0, aov:0, cpa:0}
 rows.push([key,title,itemMonth24.roas,itemMonth12.roas,itemDays60.roas,itemDays14.roas,itemDays7.roas,
       itemMonth24.spend,itemMonth12.spend,itemDays60.spend,itemDays14.spend,itemDays7.spend,
       itemMonth24.cvr,itemMonth12.cvr,itemDays60.cvr,itemDays14.cvr,itemDays7.cvr,
       itemMonth24.revenue,itemMonth12.revenue,itemDays60.revenue,itemDays14.revenue,itemDays7.revenue,
       itemMonth24.conversions,itemMonth12.conversions,itemDays60.conversions,itemDays14.conversions,itemDays7.conversions,
       itemMonth24.aov,itemMonth12.aov,itemDays60.aov,itemDays14.aov,itemDays7.aov,
       itemMonth24.cpa,itemMonth12.cpa,itemDays60.cpa,itemDays14.cpa,itemDays7.cpa,
       price-parseFloat(itemMonth24.aov),price-parseFloat(itemMonth12.aov),price-parseFloat(itemDays60.aov),price-parseFloat(itemDays14.aov),price-parseFloat(itemDays7.aov)
       ])
}
//Logger.log(rows)
 sh.getRange(4,2,rows.length,rows[0].length).setValues(rows)
}

function date_to_report(date2convert) {
    var month = date2convert.getUTCMonth() + 1;
    var day = date2convert.getUTCDate();
    var year = date2convert.getUTCFullYear();
    if (month < 10) month_string = "0" + month;
    else month_string = month;
    if (day < 10) day_string = "0" + day;
    else day_string = day;
    return year + '-' + month_string + '-' + day_string;
}

function get_stats(days, ids){
 let info=new Map()
 var end = new Date(Date.now()-86400000);
 var start = new Date(end.getTime() - (days-1)*86400000);
 let idsQuery = ids.length>0?`segments.product_item_id in (${ids.join(", ")}) AND`:""
  var searchResults = AdsApp.search(
   `SELECT
 segments.product_item_id,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions_value,
 metrics.conversions
FROM shopping_performance_view
WHERE 
${idsQuery}
segments.date>= '${date_to_report(start)}' AND segments.date <= '${date_to_report(end)}'


`);
 
 //segments.date DURING LAST_30_DAYS
 
 for (const row of searchResults) {
  let item={}
  /*if(row.segments.productItemId=="43016") {Logger.log(row)
     Logger.log(days)                  
                      }*/
  if(row.segments==null) continue
  item.roas=row.metrics.conversionsValue==null||row.metrics.costMicros==0?0:(parseFloat(row.metrics.conversionsValue)/(parseInt(row.metrics.costMicros)*0.000001)).toFixed(2)
  item.spend=row.metrics.costMicros==null?0:(parseInt(row.metrics.costMicros)*0.000001).toFixed(2)
  item.cvr=row.metrics.conversions==null||row.metrics.clicks==0?0:(parseFloat(row.metrics.conversions)*100/parseFloat(row.metrics.clicks)).toFixed(2)
  item.revenue=row.metrics.conversionsValue==null?0:(parseFloat(row.metrics.conversionsValue)).toFixed(2)
  item.conversions=row.metrics.conversions==null?0:(parseFloat(row.metrics.conversions)).toFixed(2)
  item.aov=row.metrics.conversionsValue==null||row.metrics.conversions==0?0:(parseFloat(row.metrics.conversionsValue)/parseFloat(row.metrics.conversions)).toFixed(2)
  item.cpa=row.metrics.costMicros==null||row.metrics.conversions==0?0:((parseInt(row.metrics.costMicros)*0.000001)/parseFloat(row.metrics.conversions)).toFixed(2)
  info.set(row.segments.productItemId,item)
 }
 return info

}

function get_products(merchant){

 var results=new Map(); 
 var pageToken;
 var pageNum = 1;
 var maxResults = 250;
 
 do {
  var productList = ShoppingContent.Products.list(merchant, {
   pageToken: pageToken,
   maxResults: maxResults
  });
  
  if (productList.resources) {
   for (var i = 0; i < productList.resources.length; i++) {

    results.set(`${productList.resources[i].offerId}`,{price:parseFloat(productList.resources[i].price.value), title:productList.resources[i].title})
   }
  }
  pageToken = productList.nextPageToken;
  pageNum++;
 } while (pageToken);
 
 return results;
 
}
 

 

Zorg ervoor dat je de geavanceerde API: Shopping content hebt aangevinkt. Je hebt in dit geval een tabblad: Settings. Vul daar de gegevens in:

 1. Customer ID
 2. Merchant ID
 3. Account name


Het template is verborgen. En dat kan je verborgen laten. Bij het runnen van het script verschijnt er een nieuw tabblad met de Customer ID. Je kunt het script elke week laten runnen zodat je productdata altijd up to date blijft. Zo ben je altid op de hoogte van de ontwikkelingen op productniveau. Nog een link naar Github.
 


 

 1. Het script bevat één spreadsheet. En is een script op MCC-niveau.
 2. Maak een kopie van de spreadsheet: Item-ID trendrapport: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGy4zD3tfGKRbJEhi-2SDzyqCb6pifK_TRGZ2By_bYk/copy.
 3. Ga naar jouw MCC-account. Ga naar scripts. Voeg het script in en geef het een beschrijvende naam (Item ID analytics).
 4. Voeg in rij 2 de URL van de spreadsheet-kopie van het Item-ID trendrapport in.
 5. Open de spreadsheet en voeg zowel je Google Ads Client ID als je Merchant Centre ID toe (tabblad Instellingen).
 6. Ga terug naar Google Ads en schakel de geavanceerde API 'Shopping content' in.
 7. Je kunt nu het script uitvoeren.
   
💣
Dit script/rapport is ontwikkeld met als doel jou toegang te geven tot data die normaliter moeilijk te verkrijgen en te visualiseren is. Het is aan jou om te beslissen welke stappen je met deze data wilt ondernemen :)
jermaya leijen
Jermaya Leijen arrow icon

In de loop der jaren heb ik de liefde ontwikkeld voor automation, AI en data(analyse). Hoewel ik me altijd heb gericht op Google Ads, ben ik al geruime tijd betrokken bij uiteenlopende SEO-projecten. Ik heb mezelf Python en JavaScript aangeleerd om automation en data(verwerking) te kunnen integreren in zowel mijn eigen projecten als die van klanten, met als doel hen te ondersteunen bij het behalen van hun bedrijfs- en omzetdoelstellingen.

Cases Blogs Audit Tooling